Mimo czasowego zawieszenia zajęć, lekcje odbywają się zgodnie z planem.  Tak jak w szkole, uczniowie angażują się i wytrwale pracują. Na podsumowanie omówionych lektur klasa Vi VII wykonały plakaty.

Mitologiczni bohaterowie

Żona modna