Daily Archives: 17 czerwca 2020

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

    16 czerwca klasa VIII przystąpiła do egzaminu z języka polskiego. W kolejnych dniach uczniowie zdawali matematykę i język obcy nowożytny. Podczas egzaminów uczniów i nauczycieli obowiązywały szczegółowe wytyczne sanitarne opracowane przez MEN, CKE i GIS. Wyniki zostaną ogłoszone 31…

Keep reading