Dyrektor Publicznego Katolickiego Zespołu Szkół i Przedszkola im. Armii Krajowej w Niecieczy oraz
wychowawcy klas zapraszają w dniu 08.05.2024r. na godzinę 16.30. Rodziców klas Szkoły Podstawowej na
zebrania zgodnie z kalendarzem spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024.

Program zebrań z rodzicami:
Godzina 16.30. zebrania klasowe z wychowawcami w salach lekcyjnych. Możliwość indywidualnego kontaktu rodziców z nauczycielami przedmiotów w czasie zebrań w pokoju nauczycielskim.