21 i 22 stycznia obchodziliśmy  Dzień Babci i Dzień Dziadzia, z tej okazji odbył się w Kościele Parafialnym koncert uczniów PKZSiP im. AK w Niecieczy połączony z wierszowanymi życzeniami dla kochanych seniorów. W koncercie wzięły udział dzieci z przedszkola i klas I-III w kolędniczych strojach oraz chór i szkolny zespól fletowy. Wszyscy razem zaprezentowali kolędy i pastorałki w świątecznym klimacie. Ksiądz proboszcz Stanisław Wąchała wraz z panem dyrektorem Leszkiem Liszką przywitali wszystkich przybyłych gości, a pan Marek Piekut przyłączył się do życzeń i podziękował wszystkim za przybycie. Babcie i dziadziusiowie, rodzice oraz wychowawcy naszych uczniów byli dumni i nie kryli wzruszenia. Miłość, która wiąże dziadków z wnukami, jest jedną z najpiękniejszych relacji rodzinnych. Choć zarówno miłość do dzieci, jak i miłość do wnuków wywodzi się z tego samego korzenia, są one ubrane w różne odcienie i oddziałują na nasze życie w różnorodny sposób. Babcie i dziadziusiowie są bezcenni ze swoją mądrością, ciepłem, troską i uczuciami, którymi nas obdarzają.