16.października 2023 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 45 rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na stolicę Piotrową w Rzymie.

Nasi przedszkolacy  przygotowali  apel poświęcony pamięci Ojca Świętego, Jana Pawła II.-wielkiego papieża Polaka. W budynku szkoły, pod tablicą wskazującą  najważniejsze wartości dla każdego  człowieka  ,,Bóg – Honor- Ojczyzna” przedszkolacy poprzez wiersze i ulubione pieśni papieża  przybliżyli  postać tej  szczególnej postaci w historii ludzkości. Szczególnie podkreślono Jego wielkie cnoty ,którymi się zasłużył  a wśród nich dobro ,uczciwość  ,patriotyzm ,obrona życia ludzkiego  i otwartość na drugiego człowieka. 

Następnie ks.Stanislaw Wąchała podkreślił, że Jan Paweł II wzywał ludzi do bycia dobrym  ,jako wartości ważnej  w relacji z drugim człowiekiem na wzór  samego Jezusa. Zaznaczył też potrzebę pamięci  o Janie Pawle II ,który stał się chlubą naszego narodu. 

Na zakończenie akademii  cała społeczność szkolna odśpiewała ukochaną pieśń Jana Pawła II pt.,,Barka” przy akompaniamencie pana dyrektora Leszka  Liszki.

Akademią  tą uczczono ważny dzień dla naszego kraju i oddano hołd papieżowi Janowi Pawłowi II.