W czwartek 4 maja 2023 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel  związany z obchodami 232 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  będącej jednym z najważniejszych symboli niepodległości Polski. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania przez uczniów i nauczycieli Hymnu Narodowego. Następnie wystąpił Pan Dyrektor Leszek Liszka,  który przedstawił krótki zarys historyczny obchodzonego święta oraz podkreślił, iż to właśnie nasza Konstytucja, Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie a drugą na świecie. Pan Dyrektor zachęcił wszystkich zebranych, by z dumą i szacunkiem odnieść się do narodowych barw i przestrzegać naszego szkolnego motta: Bóg, Honor, Ojczyzna.  Następnie uczniowie klasy VI zaprezentowali program artystyczny, którego treści przybliżyły zebranym okoliczności powstania  ustawy zasadniczej, jej najważniejszych postanowień  oraz znaczenia tego ważnego dokumentu.

Uczniowie oraz nauczyciele wysłuchali komentarzy historycznych i recytowanych utworów lirycznych poświęconych temu wydarzeniu. W trakcie programu artystycznego uczniowie klas IV- VII zaprezentowali dwie pieśni patriotyczne: Witaj majowa jutrzenko oraz  Zgoda sejmu to sprawiła. Następnie zebrani  obejrzeli prezentację  multimedialną dotyczącą Konstytucji 3 Maja. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zaśpiewali  patriotyczną pieśń Ojczyzno ma.