Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Co roku klasy I-III realizują tematykę związana z bezpieczeństwem na drodze. Wychowawcy zwracają uwagę na miejsca szczególnie niebezpieczne oraz ostrzegają uczniów przed beztroskim zachowaniem się na drogach
i lekceważeniem obowiązujących przepisów. Dzieci uczą się prawidłowego poruszania po drodze z poboczami i prawidłowego przechodzenia przez jezdnię w miejscu oznaczonym i nieoznaczonym.

 W ramach „Odblaskowej szkoły” wszystkie klasy przygotowały prace plastyczne promujące bezpieczne zachowania na drodze.