Gratulacje dla uczniów, którzy przyjęli sakramenty święte: uczniowie kl. III  Komunię św. natomiast klasa VIII Sakrament Bierzmowania.

Z tej okazji na uczniowie otrzymali życzenia i upominki od Zarządzającej pani Prezes Danuty Witkowskiej, księdza Stanisława Wąchały, dyrektora Leszka Liszki oraz wychowawców: Marii Barteckiej i Iwony Fijał.