Dyrekcja Publicznego Katolickiego Zespołu Szkół
i Przedszkola im. Armii Krajowej w Niecieczy informuje, że
w dniu 26 czerwca 2020 roku odbędą się spotkania
z wychowawcami klas w związku zakończeniem roku
szkolnego 2019/2020 w ustalonym porządku:


8 30 – spotkanie klasy 8 w sali nr.3
8 30 – spotkanie klasy 7 na sali gimnastycznej
8 30 – spotkanie klasy 5 w sali komputerowej
8 30 – spotkanie przedszkolaków w salach przedszkolnych
9 00 – możliwość uczestniczenia we Mszy Św. na zakończenie roku szkolnego
9 40 – spotkanie klasy 6 na sali gimnastycznej
9 40 – spotkanie klasy 4 w sali nr.3

9 40 – spotkanie klasy 1 w sali komputerowej
9 40 – spotkanie klasy 2 w sali nr. 6B
9 40 – spotkanie klasy 3 w sali nr.7
9 40 – spotkanie klasy 4 w sali nr.3
9 40 – spotkanie przedszkolaków w salach przedszkolnych


Prosimy o przestrzeganie wytycznych dotyczących zaleceń GIS-u, MEN
oraz procedury szkolnej.

Przypominamy o obowiązku  zakrywania ust i nosa na terenie całej szkoły,
dezynfekcji oraz zachowaniu odpowiedniego dystansu.


Zamieszczamy również harmonogram wejścia do szkoły i wyjścia ze
szkoły:


Klasy 1,2,3,4,5,8 głównym wejściem zgodnie z ustaloną godziną
Klasy 6,7, przedszkolaki wejściem bocznym przy sali gimnastycznej zgodnie
z ustaloną godziną