16 czerwca klasa VIII przystąpiła do egzaminu z języka polskiego. W kolejnych dniach uczniowie zdawali matematykę i język obcy nowożytny. Podczas egzaminów uczniów i nauczycieli obowiązywały szczegółowe wytyczne sanitarne opracowane przez MEN, CKE i GIS. Wyniki zostaną ogłoszone 31 lipca.

    Egzamin odbywał się w niezwykłych warunkach, w niezwykłych czasach. Dyrekcja szkoły  starła się, aby egzamin mógł przebiegać w bezpiecznie.

  Uczniom życzymy uzyskania jak najlepszych wyników.