Uczniowie klasy I – IV brali udział w wycieczce do Straży Pożarnej w Tarnowie. Dowiedzieli się dużo o trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy strażaka. Mogli z bliska obejrzeć samochody i sprzęt pożarniczy. Mieli możliwość obserwacji zjazdu strażaków do akcji po metalowej rurze. Z dużym zainteresowaniem obejrzeli wraki samochodów po akcjach szkoleniowych. Składamy serdeczne podziękowania Pracownikom Straży Pożarnej za umożliwienie naszym uczniom poznania zawodu strażaka z bliska. Tak zdobyta wiedza na pewno zachowa się na długo w pamięci.

Po wizycie w Straży Pożarnej  wybraliśmy się do Drift Parku  celem propagowania różnych form rekreacji i wypoczynku, a przede wszystkim w celu integracji zespołów klasowych oraz zacieśniania relacji koleżeńskich. Pobyt Drift Parku okazał się  świetną zabawą.

Ostatnim punktem wycieczki było spotkanie w Muzeum Etnograficznym na wystawie „Rzemiosło ludowe w regionie tarnowskim”. Wystawa zrobiła na nas niesamowite wrażenie dzięki pani kustosz, która  zaprezentowała rzemiosło ukazując w interesujący sposób  jego bogactwo i estetykę.

Uczniowie mogli zobaczyć m.in. gliniany piec garncarza, przykłady  rzemiosła ludowego ( misy, garnki) wyroby wikliniarskie, drewniane i kowalskie.

Czekamy z niecierpliwością na następną wystawę i integracyjną wycieczkę!