Uczniowie Publicznego Katolickiego Zespołu Szkół i Przedszkola im. AK w Niecieczy 19 kwietnia 2023 r. wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych przez zespół wychowawców w ramach akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile” (organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN), a przeprowadzonych na podstawie materiałów przygotowanych przez Centrum Edukacyjne Muzeum POLIN.

Celem akcji jest zachowanie pamięci i edukowanie na temat powstania w getcie warszawskim, które wybuchło 80 lat temu, 19 kwietnia 1943 roku.

Żonkil to symbol pamięci, a hasłem akcji są słowa „Łączy nas pamięć”. Na znak pamięci uczniowie wykonali papierowe żonkile, które rozdali w szkole.

Marek Edelman pytał w książce pt. „I była miłość w getcie”: ”Dlaczego nikt mnie nie pyta, czy w getcie była miłość? Dlaczego nikogo to nie interesuje?”. W oparciu o słuchowiska, opowiadania i reportaże, uczniowie na lekcjach wychowawczych starali się odpowiedzieć m.in. na te pytania oraz dzielili się swoimi wrażeniami.