W dniu 28 października odbyły się w naszej szkole wybory Na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Wybory zostały poprzedzone ustaleniem 3 kandydatów. Wybory przeprowadzono w sposób demokratyczny. Uczniowie ze szkoły podstawowej wybierali swego kandydata na przewodniczącego poprzez wskazanie jednego ucznia na karcie wyborczej. Wybory przeprowadziła i głosy przeliczyła komisja, w skład której weszli uczniowie klasy 6.

W Y N I K I W Y B O R Ó W:
Tytuł Przewodniczącego SU otrzymał:
Piotr Bąk kl. VIII
Funkcję I Zastępcy otrzymał:
Grzegorz Bąk kl. VIII
Funkcję I Zastępcy otrzymał:
Franciszek Król kl. VIII

Serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w pracy na rzecz naszej społeczności szkolnej.