Jakże ważna w dzisiejszym zabieganym i skomercjalizowanym świecie jest  umiejętność dostrzegania  innych ludzi. Ich potrzeb, uczuć i myślenia oraz chęć niesienia im pomocy, wtedy gdy tego potrzebują.

    W klasie I przez cały rok szkolny realizowany był cykl zajęć, którego celem było uczenie dzieci właśnie tych wartości, wrażliwości, wzajemnej życzliwości i pomocy w różnych sytuacjach.

    Podsumowaniem całorocznych działań były zajęcia przeprowadzone 31 maja. Najpierw dzieci w swoich pracach plastycznych przedstawiały sytuacje, w których mogłyby pomóc. Następnie odgrywały krótkie inscenizacje, w których pomagały innym. Była scenka z życia domowego, w której dziecko pomaga rodzicom. Była również scenka ukazująca pomoc koleżeńską.

    Nie zabrakło też różnych zabaw, w których dzieci podjęły indywidualne wyzwania pomagania w najbliższej przyszłości.

   Klasy II-VI ozdobiły Drzewko Dobrych Uczynków listkami, zapisując swoje dobre uczynki i krótkie hasła promujące dobroć i serdeczność wobec drugiego człowieka. Ten tydzień pozwolił przede wszystkim klasom na integrację zespołów. W przygotowanie materiałów zaangażowali się wszyscy uczniowie i wspólnie przygotowywali je na lekcjach wychowawczych.

W Tygodniu Dobrych Uczynków szczególnie wspominaliśmy ucznia naszej szkoły Damiana Wnęka, który w 2016 roku zginął śmiercią tragiczną. Pamiętamy również o śp. Marii Witkowskiej, wielkim przyjacielu naszej szkoły. Uczniowie zapalili znicze na grobach i  pod pomnikiem św. Jana Pawła II.