Wszyscy uczniowie kl. II uczestniczyli w konkursie klasowym na „Najpiękniejszy zeszyt”. Uczniowie starali się, aby literki w ich zeszytach były kształtne i równo wpisane w linijkach. Dbali również o estetykę zeszytów, czyste kartki i kolorowe szlaczki. Celem konkursu jest motywowanie uczniów do starannego prowadzenia zeszytów.

Przyznawano punkty w następujących kryteriach:

  1. Estetyka i ogólny wygląd zeszytu.
  2. Staranny charakter pisma.
  3. Inwencja ucznia i jego własny wkład  w zeszyt np. pomysłowe szlaczki.
  4. Zawartość zeszytu tj. kompletne notatki z lekcji, właściwa liczba kartek.
  5. Brak informacji o nieodrobionych pracach domowych.

Znane są już wyniki  klasowego  konkursu na “Najpiękniejszy zeszyt “.

Doceniono piękne zeszyty wszystkich uczniów, a zwycięzcą konkursu została Estera Flak, serdecznie gratulujemy!

Warto pamiętać, że estetyczny, czysty i zadbany zeszyt nie tylko dobrze świadczy o właścicielu, ale jest też bardzo pomocny w procesie uczenia.  

M. B.