17 maja – uczniowie klas IV-VIII przejdą na naukę hybrydową,
31 maja – nauka stacjonarna we wszystkich szkołach podstawowych.

Informujemy, że od 17 do 28 maja 2021 roku uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej realizują nauczanie w trybie hybrydowym. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej uczą się stacjonarne. Przedszkole funkcjonuje bez zmian. Od 31maja 2021roku nauka stacjonarna dla wszystkich klas szkoły podstawowej. acjonarna dla wszystkich klas szkoły podstawowej.