Nowy rok szkolny rozpoczął się od udziału uczniów i nauczycieli w Mszy św. odprawionej przez proboszcza ks. Stanisława Wąchałę.. Następnie uczniowie przeszli do szkoły, gdzie w klasach spotkali się z wychowawcami. Pan dyrektor Leszek Liszka korzystając ze szkolnego radiowęzła, przywitał uczniów i nauczycieli oraz przekazał najważniejsze informacje na temat organizacji pracy szkoły. Uczulił wszystkich na przestrzeganie szkolnych procedur w tym szczególnie trudnym czasie. W trakcie uroczystości wszyscy pracownicy i uczniowie zobowiązani byli do przestrzegania reżimu sanitarnego.

Zarządzająca Pani Prezes Danuta Witkowska zaopatrzyła szkołę w potrzebne środki dezynfekujące. Na korytarzach zostały ustawione  automaty do dezynfekcji rąk a na zapominalskich czekały maseczki.

    Mamy nadzieje, że rok szkolny przyniesie uczniom wiele sukcesów oraz radości i satysfakcji ze zdobywanej wiedzy.