Uroczystość rozpoczęcia Roku Szkolnego 2020/2021, odbędzie się 1 września w Publicznym Katolickim Zespole Szkół i Przedszkola im. Armii Krajowej
w Niecieczy.
PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
godz. 9.00 – uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym w Niecieczy.
godz. 10.00 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.
-informacja dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkola dotycząca organizacji funkcjonowania
szkoły w roku szkolnym 2020/2021 przez radiowęzeł szkolny;
-spotkanie uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych;
-spotkanie dzieci z przedszkola z wychowawczynią w sali przedszkola.
Przydział sal lekcyjnych rok szkolny 2020/2021:
sala nr 1 – parter, przedszkole
sala nr 2 – parter, klasa VIII
sala nr 3 – parter, klasa VII
sala nr 4 – biblioteka, I piętro – izolatka
sala nr 5 – komputerowa – I piętro, klasa V
sala nr 6A – I piętro, kl. II
sala nr 6B – I piętro, klasa I
sala nr 7 – I piętro, klasa VI
sala nr 8 – I piętro, klasa III
sala nr 9 – I piętro, klasa IV
Od 01.09.2020r. do szkoły i na jej teren wchodzą tylko uczniowie i dzieci z przedszkola.
W dniu 01.09.2020r. rodzice przedszkolaków wraz z dziećmi mogą na początku uczestniczyć
w spotkaniu organizacyjnym z wychowawczynią przedszkola na terenie otwartym szkoły.
Następnie przedszkolaki pod opieką wychowawczyni przejdą do sali przedszkola.
Prosimy rodziców dzieci o zachowanie zasad bezpieczeństwa i dystansu społecznego zgodnie z wytycznymi GIS