Strona główna

Archiwum

Zapraszamy do odwiedzenia archiwalnej strony naszej szkoły.
Znajdują się na niej zdjęcia oraz ważne wydarzenia z życia szkoły.

Rekrutacja

Zapisy do szkoły trwają cały rok. Najważniejszym kryterium jest rozmowa z rodzicami, podczas której obydwie strony (szkoła i opiekunowie dziecka) ustalają zakres współpracy.

Osiągnięcia

Nasza Szkoła zajmuje wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych i tematycznych, przeglądach i zawodach sportowych.

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz określone w statutach przedszkola i szkół wchodzących w skład zespołu, koncentrując się w pełnieniu funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Głównych celem zespołu jest stworzenie warunków do komplementarnego rozwoju dziecka i uczucia, uwzględniając jego indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także możliwości psychofizyczne.

 

Osobą prowadzącą (zarządzającą) szkołą jest pani mgr Danuta Witkowska, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

Aktualności

Publiczny Katolicki Zespół Szkół i Przedszkola w Niecieczy

Nieciecza 175 , 33-240 Żabno