All Posts

Podziękowanie

Podziękowanie

Składamy wyrazy uznania i podziękowania dla Pani Prezes Danuty Witkowskiej za zaangażowanie i wsparcie okazane  społeczności szkolnej. Życzymy dużo zdrowia, spokoju oraz zasłużonego letniego wypoczynku. Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice.

Keep reading

Informacja

Informacja

Dyrekcja Publicznego Katolickiego Zespołu Szkółi Przedszkola im. Armii Krajowej w Niecieczy informuje, żew dniu 26 czerwca 2020 roku odbędą się spotkaniaz wychowawcami klas w związku zakończeniem rokuszkolnego 2019/2020 w ustalonym porządku: 8 30 – spotkanie klasy 8 w sali nr.38…

Keep reading

Procedury

Procedury

Procedury odbioru świadectw, nagród, medali, dyplomów na koniec roku szkolnego 2019/2020 w Publicznym Katolickim Zespole Szkół i Przedszkola im. Armii Krajowej w Niecieczy. W Publicznym Katolickim Zespole Szkół i Przedszkola im. Armii Krajowej w Niecieczy zorganizowane jest w dniu 26…

Keep reading

Lekcje zdalne

Lekcje zdalne

Mimo czasowego zawieszenia zajęć, lekcje odbywają się zgodnie z planem.  Tak jak w szkole, uczniowie angażują się i wytrwale pracują. Na podsumowanie omówionych lektur klasa Vi VII wykonały plakaty. Mitologiczni bohaterowie Żona modna

Keep reading

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

    16 czerwca klasa VIII przystąpiła do egzaminu z języka polskiego. W kolejnych dniach uczniowie zdawali matematykę i język obcy nowożytny. Podczas egzaminów uczniów i nauczycieli obowiązywały szczegółowe wytyczne sanitarne opracowane przez MEN, CKE i GIS. Wyniki zostaną ogłoszone 31…

Keep reading

Informacja

Informacja

Informujemy że zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, przerwa w nauczaniu stacjonarnym została wydłużona do 7 czerwca – do tego czasu nauczanie odbywa się zdalne.Przewidziano jednak wyjątki umożliwiające; od 25 maja prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych…

Keep reading