10 maja 2024 r. w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski poezji patriotycznej

,, POLSKA MOJA OJCZYZNA”, w którym wzięły udział dzieci z klas I-III i przedszkola.

Celem konkursu było:
– Zainteresowanie i zapoznanie dzieci z poezją patriotyczną.

 – Rozwijanie zdolności recytatorskich.

– Prezentacja i promowanie talentów przedszkolaków i uczniów.

-Rozbudzanie uczuć patriotycznych.

– Kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody.

-Motywowanie przedszkolaków i uczniów do występów publicznych.

– Rozwijanie u dzieci naturalnej, sprawiedliwej i „ zdrowej” rywalizacji.

-Wspieranie rozwoju aktywności twórczej u dzieci.

Wszyscy uczestnicy w ciekawy i barwny sposób zaprezentowali  wiersze o Polsce, symbolach narodowych oraz polskiej historii. Występy recytatorów oceniało jury biorąc pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, pamięciowe opanowanie tekstu jego interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny.

Jury wyłoniło następujących zwycięzców:


I miejsce:

 Denis Fijał -przedszkole

Klara Krupa-  klasa I

Hanna Partyńska- klasa I

II miejsce

Mikołaj Fijał – przedszkole

Antoni Łoś- klasa III

III miejsce

Bartłomiej Styczyński- klasa I

Ksawery Bryl – klasa II

Hubert Prażuch- klasa III

Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział , a zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.