19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile, do której co roku się dołączamy. Kolejnym wydarzeniem było podziękowanie za przeprowadzenia szkolenia z I pomocy dla rówieśników i młodszych kolegów w szkole oraz gratulacje na temat wiedzy z I pomocy naszemu uczniowi z kl. 7 Nikodemowi Buchańcowi.