Nasza szkoła oraz przedszkole wzięła udział w II edycji konkursu „Bezpieczni, rozważni, dalekowzroczni”, którego tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Nie bądź obojętny na przepisów ruchu drogowego łamanie, ważne jest reagowanie!”, organizowanym przez Zespół Szkół w Zabawie. 21 listopada odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród.

NAGRODY OTRZYMALI:

I kategoria – grupy przedszkolne (Wychowawcy proszeni byli o nagranie  krótkiego filmiku, w którym dzieci przedstawiają, jak należy reagować w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami łamania przepisów ruchu drogowego.)

I miejsce 

Publiczny Katolicki Zespół Szkół i Przedszkola im. Armii Krajowej w Niecieczy

Przedszkolaki:

Marcel Borkowski, Oliwier Bryl, Alan Brzychczy, Grzegorz Curyłło, Mikołaj Fijał, Lidia Flak, Marcelina Flak, Klara Krupa, Emilia Liro, Natalia Liro, Hanna Partyńska, Leon Wójcik, Nathan Zuziak

Opiekunowie:

Maria Bartecka, Agnieszka Januś

II kategoria – klasy I-III SP (Zadaniem uczestników było wykonanie pomysłowej opaski odblaskowej, którą chętnie założyliby na rękę.)

II miejsce

Publiczny Katolicki Zespół Szkół i Przedszkola im. Armii Krajowej w Niecieczy 

Ksawery Bryl kl. I

Uroczystość swą obecnością uświetnili:

– zastępca dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie, pan Sławomir Turek,

– oficer prasowy Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, młodszy brygadzista pan Marcin Opioła,

– burmistrz miasta i gminy Radłów, pan Zbigniew Mączka,

– zastępca burmistrza miasta i gminy Radłów, pan Wiesław Armatys,

– Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, pani Katarzyna Dobrzańska- Junco,

-specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, aspirant pan Tomasz Bachara,

– kierownik ogniwa ds. prewencji Komisariatu Policji w Żabnie, aspirant sztabowy pan Mariusz Kosman,

– kustosz sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie, ksiądz prałat Zbigniew Szostak,

– dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, pani Barbara Marcinkowska,

– prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabawie pan Wiesław Brud.

Patronat na konkursem objęli:

-Kuratorium Oświaty w Krakowie,

-Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie, który jest także współorganizatorem konkursu,

-Wicemarszałka Województwa Małopolskiego p. Łukasza Smółki,

-Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

-Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

-Komenda Miejska Policji w Tarnowie,

-Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie,

-Burmistrz Miasto i Gmina Radłów,

-Skoda Auto Bączek Tarnów,

-RDN Małopolska.

Cele konkursu :

– kształtowanie świadomości na temat niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym,

– zaktywizowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego poszukiwania informacji, utrwalania  i propagowania wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym,

– włączenie się w obchody Światowego Dnia Ofiar Wypadków Drogowych i związanym z nim pomnikiem „Przejście” znajdującym się w Zabawie.

Do udziału w tegorocznym konkursie byli zaproszeni: uczniowie szkół podstawowych i  szkół ponadpodstawowych oraz dzieci z grup przedszkolnych

Komisję konkursową stanowili:

– pan komisarz Dominik Rzepecki- komendant komisariatu policji w Żabnie

– pan Sławomir Turek- zastępca dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie

– pani Barbara Trzpit- wizytator delegatury kuratorium w Tarnowie

– pan Mirosław Plebanek- Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Radłowie.

– pan Zbigniew Marcinkowski starszy kustosz filii Miejskiej Gminnej Biblioteki Publicznej w Marcinkowicach

– pani Anetta Żurek- instruktor plastyki Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie.

Konkurs jest wymieniony na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniony w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół średnich.