Troje uczniów Estera Flak, Ksawery Bryl, Antoś Łoś oraz przedszkolaczek Oliwier Bryl reprezentowali
naszą szkołę na XII Gminnym Konkursie Piosenki Religijnej, który odbył się 26 października w Centrum
Kultury w Żabnie. Konkurs promuje wartości chrześcijańskie w życiu dzieci i młodzieży i jest okazją do
rozwijania zdolności wokalnych. Gratulujemy wszystkim tegorocznym reprezentantom naszej szkoły
wysokiego poziomu wykonań oraz kreatywności.