Dnia 17 października 2022 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 44 rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na stolicę Piotrową w Rzymie. Dzieci z naszego przedszkola przygotowały apel poświęcony osobie Ojca Świętego-Jana Pawła II-wielkiego papieża Polaka. W budynku szkoły, pod tablicą przypominającą najważniejsze wartości dla każdego  człowieka  ,,Bóg – Honor- Ojczyzna” przedszkolacy poprzez wiersze  przybliżyli  postać papieża Jana Pawła II z podkreśleniem Jego dobra i otwartości na drugiego człowieka. Następnie ks. Stanisław Wąchała podkreślił, że Jan Paweł II wzywał, by w życiu  zawsze kierować się prawdą, w myśl słów samego Jezusa ,,Prawda was wyzwoli” oraz by nigdy nie
zapominać kim był Ojciec Św. Na zakończenie akademii  cała społeczność szkolna odśpiewała ukochaną pieśń Jana Pawła II pt.,,Barka” przy akompaniamencie pana dyrektora Leszka Liszki. Następnie uczniowie
kl 1-3 i przedszkole wraz z wychowawczyniami udali się pod pomnik J.P. II znajdujący się przy kościele parafialnym. Po krótkiej modlitwie zapalono znicze a następnie udano się pod obelisk przy budynku szkoły poświęcony pamięci Ojca Świętego. Tym sposobem uczczono ważny dzień dla naszego kraju i oddano hołd wielkiemu patriocie -Polakowi, jakim był papież Jan Paweł II.