Nasza szkoła od 9 lat uczestniczy w projekcie wydawnictwa GWO LEPSZA SZKOŁA.
Każdego roku przeprowadzamy 3 testy zwane sesjami: sesja 1 – test na wejście, sesja 2 – test po
pierwszym semestrze, sesja 3- test całoroczny.
Testy mają pomóc w diagnozowaniu i sprawdzeniu wyników nauczania oraz w planowaniu dalszej
pracy z uczniami. Wynikiem testu nie jest ocena tylko procentowy przyrost jego wiedzy.