Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się od udziału uczniów, rodziców i nauczycieli  naszej szkoły  we Mszy św. odprawionej przez ks. proboszcza Stanisława Wąchałę .  Następnie wszyscy przeszli do szkoły, aby odebrać świadectwa, nagrody a najlepsi złote i srebrne medale.  Już od rana słońce przypomniało nam, że lato w pełni i pora opuścić szkolne mury.

    Dyrektor szkoły pan Leszek Liszka podsumował całoroczną pracę, podkreślając zrealizowane plany i programy oraz osiągnięcia wychowanków, szczególnie że był to trudny i wyjątkowy rok szkolny.

Pan dyrektor podziękował Państwu Danucie i Krzysztofowi Witkowskim za troskę i wspieracie w roku szkolnym.

 Słowa podziękowania za skierował również do nauczycieli i rodziców. Uczniowie z najwyższymi średnimi otrzymali medale oraz nagrody książkowe. Każdy uczeń na zakończenie nauki w szkole obdarowany został pamiątką w postaci książki.   

Radosnych wakacji i niezapomnianych przeżyć!