Kolejni uczniowie dołączyli do grona dzieci, które potrafią bezpiecznie poruszać się rowerem po drogach i mają na to odpowiedni dokument. Pierwszym etapem egzaminu było napisanie poprawnie testu, aby móc przejść do części praktycznej. Pojawiły się emocje i niewielki stres. Okazały się one niepotrzebne, gdyż wszyscy, którzy podeszli do egzaminu, byli bardzo dobrze przygotowani. Dzieci wykazały się odpowiednią znajomością przepisów i znaków drogowych oraz umiejętnością jazdy na rowerze. Wszyscy bez zastrzeżeń zdały ten ważny w ich życiu egzamin. Otrzymają teraz dokument, który będzie poświadczeniem odpowiednich umiejętności i wiedzy z zakresu ruchu drogowego.