W tym roku szkolnym Międzynarodowy Dzień Matematyki obchodziliśmy w grupie klasowej. Temat wybrany to: „Matematyka łączy” co połączyliśmy z sytuacją jaka panuje u naszych sąsiadów za granicą.
Datę 14 marca w notacji amerykańskiej zapisuje się jako 3.14, co kojarzy się z przybliżeniem liczby pi. Wiele amerykańskich szkół obchodzi wtedy święto matematyki tzw. Pi Day. Od 1988 roku jest to oficjalne święto w San Francisco, uznane zostało (niewiążącą) uchwałą Izby Reprezentantów amerykańskiego Kongresu. Warto przypomnieć, że dzień ten jest jednocześnie rocznicą urodzin Wacława Sierpińskiego i Alberta Einsteina.