W ramach poszerzania swojej wiedzy historycznej oraz poznawania historii regionalnej w dniu
28 kwietnia 2022r. uczniowie klasy siódmej i ósmej wraz z opiekunami odbyli wycieczkę do Gorlic.

Na ziemi gorlickiej, w czasie I wojny światowej miała miejsce jedna z największych bitew na froncie wschodnim. Walki pozycyjne pod Gorlicami trwały prawie pół roku, ale decydujące starcie miało miejsce 2 maja 1915r. Starło się wtedy ze sobą 300 tysięcy żołnierzy niemieckich, austriackich
i rosyjskich. Wojska rosyjskie zostały pokonane
i Rosjanie rozpoczęli odwrót na wschód.
Ich klęska w bitwie gorlickiej umożliwiła przełamanie frontu wschodniego i przyspieszyła upadek caratu, wpłynęła też na powstanie niepodległej Polski.

O tych wydarzeniach uczniowie mogli posłuchać i dowiedzieć się wielu ciekawych faktów, dzięki wizycie w Muzeum Regionalnym w Gorlicach, gdzie uczestniczyli w prelekcji na temat bitwy, która była dodatkowo urozmaicona możliwością zobaczenia wielu pamiątek z czasów I wojny światowej
i bitwy gorlickiej (zbioru fotografii, pocztówek, grafik), eksponatów np. militarnych, które posiada
i prezentuje Muzeum w Gorlicach.

Gorlice są też kolebką polskiego przemysłu naftowego. Za jego inicjatora, wynalazcę i twórcę uważa się Ignacego Łukasiewicza, który w latach 1853-1858 mieszkał tu i pracował.
Jedna z sal muzeum poświęcona jest pamiątkom po Łukasiewiczu i dawnym przemyśle naftowym. Centralny punkt zajmuje w niej oryginalny alembik aptekarski z I połowy XIX wieku używany przez Łukasiewicza do destylacji ropy oraz prototyp pierwszej na świecie lampy naftowej.

Uczniowie uzyskali wiele informacji na temat dokonań wynalazcy w pracy nad destylacją ropy naftowej, w wyniku których opracował metodę destylacji na skalę przemysłową. W Gorlicach Łukasiewicz skonstruował także  pierwszą w świecie uliczną lampę naftową.

W trakcie tzw. operacji gorlickiej zginęło tysiące żołnierzy po obu walczących stronach, w tym wielu Polaków. Jako obywatele państw zaborczych walczyli oni naprzeciw siebie w armii rosyjskiej
i austriackiej. Po tych wydarzeniach na ziemi gorlickiej pozostało ponad osiemdziesiąt cmentarzy. Największym na terenie Galicji Zachodniej jest położony na wzgórzu Pustki, na skraju wsi Łużna, cmentarz oznaczony numerem 123.  I właśnie ten cmentarz odwiedziliśmy w drodze powrotnej. Uczniowie złożyli  na nim wiązankę kwiatów, zapalili znicze i uczcili minutą ciszy wszystkich poległych na nim żołnierzy.