W klasie II odbył się cykl zajęć lekcyjnych ,, Moja rodzina”, którego celem było wdrażanie dzieci do przestrzegania norm współżycia w rodzinie, budzenie przywiązania do tradycji i zachęcanie do jej kultywowania oraz odnajdywanie własnych korzeni.
Na lekcjach dzieci uczyły się o ty, że rodzina jest jedną z najwyższych wartości w życiu każdego człowieka oraz zgłębiały jej historię. Podsumowaniem zajęć był projekt plastyczny- drzewo genealogiczne, w wykonanie którego zaangażowali się również rodzice dzieci. Każda z prac była oryginalna i ciekawa.