Uczniowie klasy 4 naszej szkoły zostali wylosowani przez Instytut Badań Edukacyjnych do przeprowadzenia badania postępów biegłości w czytaniu PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study).

Badanie realizowane jest co 5 lat przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA) z siedzibą w Amsterdamie. Program PIRLS uznawany jest za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie; jego założenia i wskaźniki używane są w określaniu celów rozwoju edukacji oraz monitorowaniu ich osiągania w większości krajów rozwiniętych, także w Polsce. Szkoły i uczniowie, którzy biorą udział w badaniu, są losowani zgodnie z procedurami międzynarodowymi. W Polsce wylosowano 150 szkół podstawowych z całego kraju.

Wyniki badania opracowywane są jedynie w postaci zbiorczych zestawień na poziomie międzynarodowym i ogólnokrajowym. Nie są wykorzystywane do oceny pracy poszczególnych szkół ani wiedzy poszczególnych uczniów.

Uczniowie klasy czwartej bardzo się zaangażowali, czytali uważnie tekst a następnie musieli odpowiedzieć na pytania zamknięte i otwarte. Badanie podzielone było na dwie części, na każdą przeznaczono 40 min. Nad wszystkim czuwał przedstawiciel instytutu. Dzieci bardzo się starały, były skupione podczas pracy.

Gratulujemy uczniom wytrwałości i życzymy sukcesów.