19 kwietnia obchodziliśmy 78 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim.
Symbolem pamięci tego wydarzenia z wiosny 1943 roku jest żonkil, a to dlatego, że ostatni przywódca zrywu Marek Edelman w każdą rocznicę składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta.
Aby upamiętnić ofiary tego wydarzenia uczniowie kl .II PKZSiP im. AK w Niecieczy włączyła się w akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile” organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, która ma na celu propagowanie wiedzy na temat powstania w getcie warszawskim.
W ramach lekcji online uczniowie kl. II wysłuchali słuchowiska na podstawie opowiadania „Pamięć drobinek” Zofii Staneckiej oraz uczestniczyli w warsztatach skierowanych do dzieci kl. I-III zorganizowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN