Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci byłego proboszcz parafii Nieciecza. W dniu 27 marca 2021 roku zmarł śp. Ks. Eugeniusz Strojny – emerytowany proboszcz parafii Nieciecza, rezydent w parafii Mogilno, były wikariusz m.in. parafii w Słopnicach.

Ks. Eugeniusz Strojny urodził się 1 września 1937 roku w Koniuszowej (miejscowości należącej do parafii Mogilno) jako syn Mariana i Józefy z domu Adamczyk. Egzamin dojrzałości złożył w Nowym Sączu w 1957 roku. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 29 czerwca 1963 roku, w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Szczurowa (od 31 lipca 1963 roku), Brzeźnica koło Bochni (od 18 czerwca 1966 roku), Słopnice (od 18 czerwca 1969 roku), Chorzelów (od 20 czerwca 1972 roku) i Rzędzianowice (od 24 czerwca 1974 roku).

21 grudnia 1982 roku został mianowany proboszczem parafii pod wezwaniem NMP Królowej Polski w Niecieczy. Urząd proboszcza parafii Nieciecza pełnił do 18 sierpnia 2007 roku, a następnie zamieszkał w parafii Mogilno w charakterze rezydenta. W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 20 grudnia 1983 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium  Canonicale, a w dniu 23 grudnia 1987 roku diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto.

Sp. Ks. Eugeniusz uczył religii dzieci i młodzież naszej szkoły. Z dużym zaangażowaniem   uczestniczył w szkolnych i środowiskowych uroczystościach. Był wielkim przyjacielem naszej szkoły z dobrym słowem i serdecznym uśmiechem dla wszystkich.

 Dziękujemy księże Eugeniuszu za Twoje modlitwy i ciepłe słowa. Spoczywaj w pokoju. Zawsze będziemy o Tobie pamiętać.