Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnego (finansowanego z NFZ) wsparcia Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

Działania ośrodka skupiają się na specjalistycznym wsparciu dzieci i młodzieży, w sytuacjach niewymagających interwencji lekarza psychiatry  i farmakoterapii.

Ośrodek świadczy pomoc dla:

  • dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, lękowymi, zaburzeniami które mają znaczący wpływ na codzienne funkcjonowanie psychologiczne, społeczne i edukacyjne,
  • dzieci poniżej 7 roku życia,
  • dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych, do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia
  • rodziców i opiekunów pranych dzieci i młodzieży.

Zakres świadczonej przez nas pomocy skupiony jest na:

  • poradach psychologicznych diagnostyczna,
  • poradach psychologicznych,
  • sesjach psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej, wsparcie psychospołeczne
  • wizytach i poradach domowych lub środowych, miejscowych lub zamiejscowych

Co jest szczególnie istotne – do udzielenia pomocy nie jest wymagane skierowanie, a usługa jest całkowicie bezpłatna, finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Pracownicy Poradni Psychologicznej to psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci środowiskowi oraz pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Obecnie mogą Państwo korzystać z w/w usług w dwóch naszych Ośrodkach:

  • Dąbrowa Tarnowska,  ul. Jagiellońskiej 7
  • Lisia Góra –  Gminnym Centrum Usług Medycznych ul. Henryka Sucharskiego 3a.

Pracujemy zarówno stacjonarnie w ośrodkach, jak i w środowisku szkolnym.

Rejestracji do ośrodków można dokonać pod numerem telefonu: 690 975 975. Więcej informacji na nasz temat można znaleźć na stronie: www.biovitamed.pl