Dyrekcja Publicznego Katolickiego Zespołu Szkół i Przedszkola im. Armii Krajowej w Niecieczy informuje, że od poniedziałku,18 stycznia 2021 roku uczniowie klas I-III szkoły podstawowej będą realizować nauczanie w sposób tradycyjny. Zajęcia stacjonarne w tych klasach odbywać się będą zgodnie    z obowiązującym w naszej placówce tygodniowym rozkładem lekcji dla tych oddziałów. Nauczanie zdalne w naszej placówce dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej będzie realizowane na dotychczasowych zasadach.

Przedszkole od 18 stycznia 2021r. będzie funkcjonować nadal bez zmian.

Szczegółowe informacje pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3