Dyrekcja Publicznego Katolickiego Zespołu Szkół i Przedszkola im. Armii Krajowej w Niecieczy informuje, że od poniedziałku, 30 listopada 2020r. nauka zdalna została przedłużona do 3 stycznia 2021r. Takie rozwiązania przewiduje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego  ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020r. Nauczanie zdalne w naszej placówce dla uczniów klas I-VIII będzie realizowane na dotychczasowych zasadach.