Dyrekcja Publicznego Katolickiego Zespołu Szkół i Przedszkola im. Armii Krajowej w Niecieczy informuje, że od poniedziałku, 9 listopada do 29 listopada br. zawieszone zostały zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Również do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Nauczanie zdalne w klasach I-III obowiązywać będzie od poniedziałku tj. 9 listopada do 29 listopada br. zgodnie z obowiązującym w naszej placówce tygodniowym rozkładem lekcji dla tych oddziałów. Również nauczanie zdalne dla klas IV-VIII będzie realizowane na dotychczasowych zasadach. Przedszkole  będzie funkcjonowało nadal bez zmian od 9 listopada.