TROCHE HISTORII

Narodowe Święto Niepodległości jest upamiętnieniem wydarzeń, które miały miejsce w 1918 roku. Właśnie wtedy Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Przypomnijmy, od 1795 do 1918 roku Polska znajdowała się pod zaborami.
1 listopada jako Święto Niepodległości ustanowił przedwojenny rząd Polski. Władze II RP postanowiły tak uczcić i upamiętnić objęcie władzy w Warszawie przez Józefa Piłsudskiego. Listopad był szczególnie ważnym miesiącem. 10 listopada 1918 roku Józef Piłsudski powrócił do Polski, a następnego dnia – czyli właśnie 11 listopada – odebrał naczelne dowództwo od Rady Regencyjnej nad podległym jej Wojskiem Polskim.

 Jak obchodzimy teraz 11 listopada, Święto Niepodległości?

Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy rokrocznie 11 listopada. Zawsze dla szkoły to było ważne wydarzenie, ponieważ uczniowie i nauczyciele przygotowywali akademię upamiętniającą Niepodległość Polski. Wspólnie śpiewali również hymn narodowy.

Brak bezpośredniego kontaktu uczniów z nauczycielami nie jest przeszkodą w świętowaniu. Uczniowie klasy IV i VI wraz z wychowawczynią J. Krupą przygotowali się do świętowania. Dzieci zrobiły sobie zdjęcia na patriotycznym tle, wykonały plakaty i kotyliony. Udało się również wziąć udział w akcji „Niepodległa do Hymnu” .