W ramach “Żabnieńskich spotkań z literaturą” 1 października w szkole odbyły się warsztaty literacko-plastyczne z Ewą Stadtmüller i Łukaszem Zabdyrem. W spotkaniach wzięli udział uczniowie klas 1-4.

Pani Ewa Stadtmüller pochodzi z Krakowa, pisze od 20 lat i jest autorką książek dla dzieci znaną i cenioną w Polsce, natomiast Łukasz Zabdyr -grafik-ilustrator, tworzy ilustracje do książek i opowiadań dla dzieci. Jest ilustratorem m.in. książek Ewy Stadtmüller.

Podczas spotkania autorka barwnie i z wielkim entuzjazmem opowiadała o swojej twórczości. Słuchacze dowiedzieli się m.in. jak powstaje książka: od pomysłu autorskiego poprzez wspólną współpracę redaktora, ilustratora i wydawcy. Autorka opowiadała o swoich książkach, o tym jak powstają i skąd czerpie pomysły. Pani Ewa przygotowała dla małych widzów wiele atrakcji i niespodzianek. Dzieci z wielkim zaangażowaniem próbowały swych sił w układaniu rymów i ciekawych zagadek.  Pisarka przedstawiła również w formie gawędy historię o Janie Pawle II na podstawie książek własnego autorstwa „Z Wadowic do nieba”, „Znak pokoju”. Dzieci z zaciekawieniem i uwagą wsłuchiwały się w prezentowane przez autorkę teksty.

Pan ilustrator na oczach dzieci tworzył ilustracje i zachęcał dzieci do tworzenia kaligramów, czyli  słów przedstawionych za pomocą ilustracji, gdzie litery stanowią integralną cześć obrazka. Na kartkach powstało dużo ciekawych rysunków.

Na zakończenie każdemu uczniowi pan Łukasz narysował obrazek. Nasze spotkanie upłynęło w wesołej i przyjaznej atmosferze.

 Bardzo dziękujemy za zorganizowanie spotkania dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Żabnie pani Marcie Warias, Pani Małgorzacie Pytka -Prażuch i panu Władysławowi  Prażuchowi za udostepnienie zdjęć.