22 września w ramach projektu „Żabnieńskie Spotkania z Literaturą” Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie zorganizowała spotkanie w naszej szkole spotkanie autorskie z Panem Adamem Tomczykiem, regionalnym pisarzem, miłośnikiem literatury i historii, autorem szkiców literackich, opowiadań, powieści i legend.

Adam Tomczyk spotkał się z uczniami klasy V i VI szkoły podstawowej i  opowiadał o historii naszego regionu. Autor książek „Legendy szepce srebrzysty Dunajec”, „W cieniu Radłowskiego lasu” podzielił się z uczestnikami receptą na dobrą legendę. Młodzież poznała podania związane ze swoimi miejscowościami oraz historię tych terenów.

Na zakończenie uczniowie otrzymali zakładki promujące projekt „Żabnieńskie spotkania z literaturą”.

Bardzo dziękujemy za zorganizowanie spotkania dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Żabnie pani Marcie Warias, Pani Małgorzacie Pytka -Prażuch i panu Władysławowi  Prażuchowi za udostepnienie zdjęć.