Szanowni Państwo!
Informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2020r.
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878), mając na względzie
bezpieczeństwo dzieci i uczniów, Państwa i pracowników szkoły oraz
zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w Katolickim Zespole
Szkół i Przedszkola im. Armii Krajowej w Niecieczy, przyjmowane będą osoby
umówione wcześniej telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Informujemy, również o przeprowadzeniu w budynku szkoły, salach
lekcyjnych i innych pomieszczeniach, a także otoczeniu placówki dezynfekcji.
Zostały także zainstalowane na korytarzach dozowniki odkażające.
Zabezpieczono dla dzieci, uczniów i pracowników szkoły termometry
bezdotykowe, płyny do mycia i dezynfekcji rąk, ręczniki papierowe. Również
maseczki, przyłbice i rękawiczki, fartuchy ochronne do użycia w razie potrzeby.

Wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września
2020r., oraz wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca
2020r. znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej:
www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-ksztalcenia-zalecenia-dla-dyrektorow