26 czerwca 2020 r. odbyło się uroczyste rozdanie świadectw. W tym roku, ze względu na wciąż obowiązujący stan epidemii i związane z tym ograniczenia, nie było tradycyjnej akademii. Świadectwa były wydane uczniom w małych grupach, w ustalonych terminach i w wyznaczonych miejscach, z zachowaniem bezpiecznych odległości i zasad GIS.

  Uroczysta Mszę św. odprawił ks. Stanisław Wąchała, na której przypomniał nam, aby w czasie wakacji znaleźć czas dla drugiego człowieka.

Uczniowie w uroczystych strojach pojawili się w szkole, zachowując środki ostrożności. Z radością odebrali świadectwa, przygotowane nagrody i dyplomy. W tym roku szkolnym żegnaliśmy klasę VIII, życząc uczniom sukcesów w nowych szkołach.

 Jak co roku pani Prezes Danuta Witkowska zadbała o nagrody i pamiątki dla dzieci kończących rok szkolny.

Życzymy wszystkim zasłużonego wypoczynku w gronie rodziny i przyjaciół.

Wierzymy, że spotkamy się zdrowi, wypoczęci i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym.