Składamy wyrazy uznania i podziękowania

dla Pani Prezes Danuty Witkowskiej

za zaangażowanie i wsparcie okazane

 społeczności szkolnej.

Życzymy dużo zdrowia, spokoju oraz

zasłużonego letniego wypoczynku.

Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice.