Informujemy że zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, przerwa w nauczaniu stacjonarnym została wydłużona do 7 czerwca – do tego czasu nauczanie odbywa się zdalne.
Przewidziano jednak wyjątki umożliwiające;

 • od 25 maja prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas I- III szkoły podstawowej (rodzice mogą zdecydować o uczęszczaniu ich dzieci),
 • od 25 maja prowadzenie konsultacji indywidualnych i w małych grupach dla uczniów klas 8 to w związku ze zbliżającymi się egzaminami,
 • od 1 czerwca możliwość konsultacji indywidualnych i w małych grupach dla uczniów ze wszystkich klas szkół podstawowych.
  Realizacja zajęć i konsultacji będzie uzależniona od warunków epidemiologicznych i spełniania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwo Edukacji Narodowej, w tym szczególnie obostrzeń sanitarnych jakich należy przestrzegać.
  W linku https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men przesyłamy dokumenty MEN, MZ i GIS dotyczące profilaktyki i wszelkich środków ostrożności. Zapoznanie się z tymi wytycznymi pomoże Państwu podjąć trafną i odpowiedzialną decyzję
  w sprawie wyboru dalszej formy kontaktu dziecka ze szkołą oraz realnej szansy wypełnienia wytycznych kierowanych do rodziców.
  Prosimy zatem o przekazanie informacji zwrotnej o potrzebie posłania dziecka do szkoły od 25 maja . Brak jakiejkolwiek informacji będzie równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa dziecka w zajęciach szkolnych w tradycyjnej formie z oczywistymi ograniczeniami.