Uczniowie naszej szkoły  uczestniczyli w pokazie historycznym zorganizowanym przez grupę artystyczną „Rekonstrukto”.

Tematem pokazu, a zarazem ciekawej lekcji historii był „Wrzesień 39 – czyli rzecz o tym jak wybuchła II wojna światowa, a zniknęła II Rzeczypospolita”. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z takimi tematami, jak: sytuacja międzynarodowa II Rzeczypospolitej, etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim, technika wojskowa, łączność i zaopatrzenie. Duże zainteresowanie wzbudziły bezpieczne repliki broni oraz ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej.  Uczniowie wzięli udział w humorystycznie przeprowadzonej musztrze wojskowej oraz przygotowaniu się do ochrony przeciw gazom bojowym.  Na koniec uczestnicy mogli przyjrzeć się z bliska rekwizytom wykorzystywanym podczas pokazu.

Ta żywa lekcja historii wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczniów i na pewno zostanie długo w pamięci. Takie lekcje stanowią dowód, iż historia wcale nie musi być nudna, lecz ciekawa i pasjonująca.