W naszym przedszkolu w nowym roku szkolnym 2019/20 prowadzone są dwa razy   w tygodniu dodatkowe zajęcia.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE- p. Agnieszka Januś

Twórczość plastyczna jest jedną z najważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Jego własna twórczość jest źródłem dobrej zabawy, radości, podstawową formą uczenia się oraz zdobywania, wiedzy o otaczającej go rzeczywistości.

Udział dziecka w zajęciach plastycznych sprzyjają aktywizowaniu myślenia, przyczyniają się do rozwoju samodzielności i pomysłowości oraz budzą zainteresowania, kształtują umiejętności plastyczne i zapoznają z kulturą plastyczną, która przez swoją różnorodną działalność ma bardzo szeroki zakres oddziaływania wychowawczego. Zajęcia plastyczne wyzwalają ekspresje dziecka, rozwijają twórczą inicjatywę, pomysłowość                             a przede wszystkim wiarę we własne siły, pobudzają one rozwój umysłowy i emocjonalny.

Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać.

     Program zajęć plastycznych przeznaczony jest do prowadzenia świadomie zaplanowanego procesu, którego celem jest:

•  rozwijanie dziecięcych talentów,

•  lepsze poznanie wychowanków: emocji, zainteresowań, rozwoju intelektualnego,

•  wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem                               

   i możliwościami rozwojowymi,

•  budowanie zainteresowań plastyką, sztuką, twórczością ludową,

•  uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk- przyrodniczych, społecznych.

MUZYKA BAWI I ROZWIJA – p. Marek Piekut

Muzyka odgrywa ważną rolę we wszechstronnym rozwoju dziecka, a wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozpoczęcie edukacji muzycznej. Zaleca się głównie: ruch przy muzyce, śpiew, grę na instrumentach, słuchanie oraz tworzenie muzyki.

Dzieci reagują na muzykę zachwytem i radością. Intuicyjnie klaszczą, tupią, pobudzają się lub uspokajają, poważnieją i mówią o niej. Pod wpływem edukacji muzycznej te nieuświadomione reakcje mogą przekształcić się w świadome przeżywanie muzyki – np. w tańcu.

Edukacja muzyczna rozwija nie tylko wrażliwość estetyczną i poczucie rytmu, lecz także wpływa na rozwój klatki piersiowej oraz wzmocnienie więzadeł głosowych. Zajęcia przy muzyce i śpiewie kształcą ogólną koordynację ruchową dziecka oraz korzystnie oddziałują na pracę narządów wewnętrznych (płuc, serca) i układu nerwowego. Rozwijają również wyobraźnię dziecka, wzbogacają jego słownictwo i poprawiają wymowę. Treść piosenek poszerza jego wiedzę o świecie. Nauka tekstu to także ćwiczenie pamięci oraz praca nad utrzymywaniem koncentracji i uwagi.

WYCHOWANIE FIZYCZNE – p. DanielaKurzawski

Okres przedszkolny doskonale sprzyja promocji zdrowia fizycznego, ze względu na dobroczynny wpływ aktywności ruchowej na dzieci, bowiem mają one nieprzepartą potrzebę poruszania się i codziennie dają temu wyraz w sposób niemożliwy do przeoczenia. Nie należy go jednak tłumic, ale stwarzać dziecku jak najwięcej okazji by spędzały czas aktywnie.

Ciekawą i interesującą formą ćwiczeń dla wszystkich grup wiekowych, a zwłaszcza dla dzieci w wieku przedszkolnym są różnorodne gry i zabawy ruchowe, które służą jednocześnie, jako podstawowy środek do realizacji zadań wychowania fizycznego