Sprzątanie świata

      Poniedziałek, 23 września 2019 roku, wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie świata”. Temat tegorocznej edycji to “Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!” Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. 
Tego dnia uczniowie wraz z nauczycielami udali się w teren. Wyposażeni w worki i rękawiczki ruszyli do walki o czysty teren wokół szkoły.
     Wszyscy pracowali solidnie i z zapałem, mając świadomość, że chcą dbać o swoją przyszłość, dbając o stan środowiska.
      Taka akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać.