Szkoła

Szkoła podstawowa

Nasza szkoła to SZKOŁA pozytywnych emocji, bezpieczna i przyjazna dla uczniów; SZKOŁA, która zapewnia wysoki poziom edukacji i rzetelnie przygotowuje swoich uczniów do kolejnych etapów kształcenia; SZKOŁA, która likwiduje konieczność uzupełniania wiedzy poza szkołą w ramach korepetycji, zajęć dodatkowych czy kursów językowych; SZKOŁA, która gwarantuje ciągłość i spójność edukacyjną na wszystkich poziomach nauczania.

Nasza szkoła zapewnia dodatkowe zajęcia (koła zainteresowań, koła naukowe), które służą rozwijaniu zdolności, umiejętności i zainteresowań, pracę indywidualną z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz pomoc w przygotowaniu do olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Zajęcia dodatkowe dla uczniów naszej szkoły to m.in.:

Kółko matematyczne

Kółko ekologiczne

Kółko sportowe

Kółko taneczne

Kółko dziennikarskie

Kółko muzyczne

Kółko biologiczne

Kółko przyrodniczo - astronomiczne


SPÓJNOŚĆ OFERTY EDUKACYJNEJ OD PRZEDSZKOLA DO LICEUM…
…czyli nasze plany, w myśl których będziemy rozwijać się razem z naszymi uczniami i stopniowo budować ich ścieżkę edukacyjną aż do liceum. Dlatego warto zaufać nam jak najwcześniej i tym samym pozwolić, by potencjał Państwa dzieci miał szansę od początku rozwijać się w nowoczesnym wymiarze edukacji w poczuciu bezpieczeństwa, ładu i ciągłości edukacyjnej.


Serdecznie wszystkich zapraszamy!

Publiczny Katolicki Zespół Szkół i Przedszkola w Niecieczy

Nieciecza 175 , 33-240 Żabno