O Nas

JP22

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”

10.09.1993r.- Tallin

„Dzisiaj jesteście małym płomykiem, ale dzięki łasce Bożej możecie się stać płonącą pochodnią, niosącą światło Ewangelii i ciepło waszej wzajemnej miłości i przyjaźni wszystkim rodakom”

10.09.1993r. – Tallin

„Każdy z Was młodzi przyjaciele ma w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które należy wykonać i wypełnić nie wolno zdezerterować”

12.06.1987r. – Gdańsk-Westerplatte

„Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od Was nie wymagali”

12.06.1987r. – Gdańsk-Westerplatte

Słowa wypowiedziane przez naszego Wielkiego Polaka Jana Pawła II są myślą przewodnią funkcjonowania naszego Publicznego Katolickiego Zespołu Szkół i Przedszkola w Niecieczy dzieci są dla nas najważniejsze. Wszystko co się zmienia w naszej Szkole jest przede wszystkim dla dzieci. Edukacja to nie tylko nasza praca, ale przede wszystkim nasza pasja, którą chcemy się dzielić z innymi. Istniejemy po to, aby w atmosferze odpowiedzialności, uczciwości i kreatywności towarzyszyć uczniom na drodze do poznawania i spełniania siebie. Podstawą naszego działania jest rzetelne i obiektywne przekazywanie wiedzy na bazie spójności programowej i ciągłości edukacyjnej. Praca naszej szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i twórczej współpracy: uczniów, nauczycieli , rodziców i organu prowadzącego oraz na poszanowaniu praw człowieka. Nasza szkoła to SZKOŁA pozytywnych emocji, bezpieczna i przyjazna dla uczniów; SZKOŁA, która zapewnia wysoki poziom edukacji i rzetelnie przygotowuje swoich uczniów do kolejnych etapów kształcenia; SZKOŁA, która likwiduje konieczność uzupełniania wiedzy poza szkołą w ramach korepetycji, zajęć dodatkowych czy kursów językowych; SZKOŁA, która gwarantuje ciągłość i spójność edukacyjną na wszystkich poziomach nauczania.

Co nas wyróżnia ??

Racjonalny plan zajęć

Stworzyliśmy plan zajęć, w którym jest miejsce i czas zarówno na poznanie całości obowiązującego materiału i efektywną naukę języków obcych, jak i wzbogacanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz pomoc w przypadku pojawiających się trudności w nauce.

Indywidualizacja nauczania

Klasy o małej liczbie osób pozwalają na optymalizację procesu dydaktycznego i pełne monitorowanie pojawiających się potrzeb i trudności.

Nauka języków obcych

Jednym z głównych celów szkoły jest efektywne nauczanie dwóch języków obcych. Językiem wiodącym jest j. angielski, którego uczymy już od 1. klasy szkoły podstawowej. W klasie 5. wprowadzamy drugi język – j.niemiecki. Liczba godzin obu języków jest systematycznie zwiększana na każdym etapie edukacyjnym. Istotą nauki jest ciągłość programowa i gwarancja kontynuacji nauki na kolejnych szczeblach edukacji.

Dostęp do różnych źródeł wiedzy

Krok po kroku tworzymy nowoczesną bibliotekę połączoną z czytelnią oraz stanowiskami komputerowymi, której celem jest ułatwienie dostępu do różnych źródeł informacji, realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych, potrzeb i zainteresowań uczniów oraz popularyzacja wiedzy. Nasze zbiory obejmują już kilkadziesiąt pozycji, głównie o charakterze popularno-naukowym ( albumy, encyklopedie, atlasy, słowniki itp.).

Sport

Bardzo ważną rolę w przyjętym przez nas procesie kształcenia i wychowania odgrywa aktywność fizyczna. Zajęcia sportowe odbywają się w szkolnej salce gimnastycznej , na basenie, oraz obiektach ekstraklasowego klubu piłkarskiego Bruk-Bet Termalica Nieciecza, który ściśle współpracuje ze szkołą.

Nowoczesna baza dydaktyczna

Zajęcia odbywają się w odnowionym obiekcie szkolnym położonym w Niecieczy. Zajęcia odbywają się w salach multimedialnych wyposażonych w system Interwrite, czyli tablice interaktywne SchoolBoard ze stałym dostępem do Internetu, interaktywny system odpowiedzi i testów Interwrite PRS oraz bezprzewodowe tablety interaktywne SchoolPad. Do dyspozycji uczniów jest również pracownia komputerowa, salka gimnastyczna, funkcjonalna szatnia z systemem szafek indywidualnych, plac zabaw oraz rozległy teren zielony.

Informatyka

Zajęcia prowadzone są w nowoczesnej pracowni komputerowej. W kolejnych latach chcemy aby nasi uczniowie mieli zajęcia poszerzone z informatyki.

Opieka psychologiczno - pedagogiczna

Szkoła współpracuje z pedagogiem szkolnym, psychologiem i logopedą, organizuje zajęcia wyrównawcze i pomoc w przypadku pojawiających się trudności w nauce.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo, czyli z pierwszej strony… małe klasy, bliski kontakt z młodzieżą i skrojona na miarę potrzeb profilaktyka wychowawcza w myśl hasła: “zapobiegać, a nie leczyć“ pozwalające na tworzenie szkoły bezpiecznej, o wysokiej kulturze organizacji; szkoły, w której uczeń ma prawo do wyrażania własnych opinii, definiowania marzeń i zainteresowań, a nauczyciel jest autorytetem; szkoły pozytywnych emocji i wzajemnego wspierania się oraz co najważniejsze szkoły, o którą wszyscy dbamy i w której chce się być. zaś z drugiej strony… monitorowany budynek i teren szkoły.

Wypoczynek

W szkole w czasie przerw i zajęć pozalekcyjnych można zagrać m.in. piłkarzyki, w tenisa stołowego oraz różnorodne gry planszowe. Ponadto w salach zajęć klas 1-3 zorganizowane są kąciki zabaw.

Spójność oferty edukacyjnej od przedszkola do liceum ...

…czyli nasze plany, w myśl których będziemy rozwijać się razem z naszymi uczniami i stopniowo budować ich ścieżkę edukacyjną aż do liceum. Dlatego warto zaufać nam jak najwcześniej i tym samym pozwolić, by potencjał Państwa dzieci miał szansę od początku rozwijać się w nowoczesnym wymiarze edukacji w poczuciu bezpieczeństwa, ładu i ciągłości edukacyjnej.

Serdecznie zapraszamy

Organ prowadzący wraz z całym gronem nauczycielskim

Publiczny Katolicki Zespół Szkół i Przedszkola w Niecieczy

Nieciecza 175 , 33-240 Żabno